اخبار

آسیب های فضای مجازی

طرح «تربیت جنسی» به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد
اعتماد آنلاین |

طرح «تربیت جنسی» به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد

اعتمادآنلاین| مهدی نوید ادهم، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به توجه آموزش و پرورش به ابعاد مختلف تربیتی به ویژه تربیت جنسی دانش آموزان و آگاهی رساندن به آنها در خصوص محافظت و مراقبت از بدن خود گفت: با توجه به تحولاتی که در جامعه ما در دهه اخیر به وجود آمده، امروز بیش از گذشته پرداختن به این نوع تربیت یعنی تربیت جنسی مورد توجه آموزش و پرورش قرار گرفته است... وی ادامه داد: در گذشته یکسری آموزش های پیشگیری یا آموزش های مهارتی به دانش آموزان داده می شد که این نوع آموزش ها در همه زمینه ها از جمله آسیب های جنسی، دانش آموزان را مصون می کرد، در واقع هدف از آن آموزش ها مصون سازی بود، لذا وقتی راجع به فرهنگ عفاف و حجاب دختران یا حتی پسران صحبت می شد، یا در مواقعی که به خویشتن داری می پردازیم یا حتی در جاهایی که بر مهارت نه گفتن تاکید می شود، هدف به نوع مصون ماندن از آسیب ها است