اخبار

آلودگی های زیست محیطی

بنا نیوز |

اولین سری از مخازن زیرزمینی پسماند، در بلوار شهیدان جهان پناه جانمایی ...

حمید رضا قناتی در خصوص اهم فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته سازمان و چگونگی افق این اقدامات در راستای حمایت از محیط زیست ؛ گفت:با توجه به رسالت سازمان و پیرو برگزاری جلسات متعدد با شهردار؛ رییس و اعضای شورای اسلامی شهر؛ در پیشبرد اهداف و چشم انداز برنامه های سازمان؛ خوشبختانه در وضعیت بهینه ای نسبت به سنوات گذشته قرار داریم، به نحوی که همزمان با ارائه خدمات و آموزش شهروندان با محوریت پسماند؛ حرکت روز افزون در اقدامات محوله سازمان مشهود می باشد... قناتی ادامه داد: در بحث فعالیت های پیش رو سازمان می توان به محل دفن پسماندهای شهری اشاره ویژه داشت که با مطالعات علمی صورت گرفته محل و موقعیت مکانی مرکز دفن زباله های شهری در کیلومتر ۸ جاده اراک واقع شده و خوشبختانه با بررسی و کارشناسی های به عمل آمده مجوزهایی را محیا نموده ایم که طی دو ماه آینده به صورت کاربردی و برای اولین بار پلانی با محوریت مدیریت شهری واحد، در دستور کار قرار خواهد گرفت