اخبار

آموزش عالی

معرفی وزیر زن در سال های پایانی را سیاست دولت نمی دانم/ بارها به روحانی گفتم با معرفی وزیر زن، توپ را در زمین مجلس بینداز/ طرفداران دولت قبل می گفتند چیزی که برای شما آرزو است، برای ما خاطره است
اعتماد آنلاین |

معرفی وزیر زن در سال های پایانی را سیاست دولت نمی دانم/ بارها به روحانی گفتم با معرفی وزیر زن، توپ را در زمین مجلس بینداز/ طرفداران دولت قبل می گفتند چیزی که برای شما آرزو است، برای ما خاطره است

اعتمادآنلاین|  شهیندخت مولاوردی، عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به انتخاب سرپرست برای وزارتخانه آموزش و پرورش چقدر امکان حضور یک زن برای این وزارتخانه وجود دارد و اگر ندارد، دلیل آن چیست، گفت: بحث وزارت زنان در مناسبت های خاص برجسته می شود و فعالان حوزه زنان برای طرح و جریان سازی و یا حداقل مطالبه گری در این زمینه فرصت هایی ایجاد می کنند که اخیراً در مورد وزارت آموزش و پرورش هم این موضوع را دیدیم... مولاوردی با بیان اینکه برای معرفی یک زن برای وزارت آموزش و پرورش کمی دیر است، گفت: دولت معمولا هر کسی را که به عنوان سرپرست معرفی کند، همان را به عنوان وزیر به مجلس معرفی می کند