اخبار

آپارتمان

شرکت ارتباط گستران هزاره |

فروش ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع درطبقه اول به مساحت 182/74مترمربع که مقدار6/74 مترمربع آن بالکن به انضمام یک واحد پارکینگ بمساحت 12/50 مترمربع قطعه دوم تفکیکی واقع درزیرزمین جنوب پارکینگ یک با قدرالسهم از عرصه وسایر مشاعات ومشترکات این آپارتمان واقع در ساختمانی 5طبقه دارای نمای آجری است که دارای فضای مشاعی وراه پله مشاعی وفاقدآسانسور است،هرطبقه یک واحد آپارتمان مسکونی دارد دارای درب ورود وخروج اتومبیل ریموت دارو درب آدم رووآیفون تصویری و ...

مزایده با عنوان فروش ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع درطبقه اول به مساحت 182/74مترمربع که مقدار6/74 مترمربع آن بالکن به انضمام یک واحد پارکینگ بمساحت 12/50 مترمربع قطعه دوم تفکیکی واقع درزیرزمین جنوب پارکینگ یک با قدرالسهم از عرصه وسایر مشاعات ومشترکات این آپارتمان واقع در ساختمانی 5طبقه دارای نمای آجری است که دارای فضای مشاعی وراه پله مشاعی وفاقدآسانسور است،هرطبقه یک واحد آپارتمان مسکونی دارد دارای درب ورود وخروج اتومبیل ریموت دارو درب آدم رووآیفون تصویری و ... این آگهی مربوط به استان تهران بوده و در دسته بندی (های) کاربری مسکونی - خانه ، آپارتمان ، برج ، ویلا انتشار یافته است