اخبار

ابهر

۹۷ نقطه پرتصادف دراستان زنجان شناسایی شده است
خبرگزاری مهر |

۹۷ نقطه پرتصادف دراستان زنجان شناسایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از راهداری استان زنجان، عبدالحسین علی اکبری افزود: دراستان زنجان ۹۷ نقطه پرتصادف شناسایی شده است که ۵۰ نقطه از آن دارای تصادفات عادی است که آشکارسازی آنها با نصب علائم ایمنی صورت گرفته و ۴۷ نقطه پرتصادف باقیمانده، بعنوان نقاط اولویت دار دردستورکارقراردارد... وی با بیان اینکه اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان جهت ارتقا وبهبود سطح ایمنی شبکه جاده ای استان برروی نقاط پرتصادف ورفع آنها توجه ویژه دارد، تصریح کرد: درسال ۹۷ ساماندهی واصلاح ۷ مورد نقاط پرتصادف درمحورهای مواصلاتی استان با اولویت مسیرهای پرتردد دردستورکار قرارگرفت که برخی از آنها شامل تعریض ورودی های هیدج وصایین قلعه، اصلاح تقاطع زیرگذر ورودی شهرخرمدره – کمربندی ابهر – خرمدره، ساماندهی تقاطع عمیدآباد، تقاطع ماهنشان، تعریض نقاط پرحادثه درکیلومتر ۱۵-۷ ترانزیت زنجان – میانه، ایمن سازی سه راهی طارم –نیماور بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند