اخبار

اجرای پروژه

وضعیت آسفالت راه های روستایی هشترود نامناسب است
خبرگزاری مهر |

وضعیت آسفالت راه های روستایی هشترود نامناسب است

به گزارش خبرنگار مهر ، امین امینیان شامگاه روز جمعه در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان با اشاره به تحریم های بی سابقه و ظالمانه که از طرف آمریکا بر کشور از نیمه دوم سال ۹۶ و پس از خروج از برجام اعمال شد، اظهار داشت: متأسفانه این تحریم ها با هدف قرار دادن فصل درآمدهای کشور خصوصاً در بخش انرژی و نفت، دولت را با مشکلات جدی در زمینه تأمین هزینه های جاری و عمرانی مواجه کرده است به طوری که رئیس جمهور از آن تعبیر به تروریسم اقتصادی دشمن کرد... وی گفت: با این وجود مشاهده می کنیم میزان بودجه در نظر گرفته شده برای پروژه های عمرانی حتی نسبت به سال های قبل افزایش یافته است که این مسئله نشان از عزم جدی دولت و مسئولین در جلوگیری از عدم اجرایی شدن پروژه های عمرانی دارد چراکه توقف در اجرای پروژه های عمرانی علاوه بر تأثیرات منفی که در همین حوزه ها دارد و منجر به عدم ایجاد زیرساخت های مناسب برای کشور می شود تأثیر مستقیمی در اقتصاد و معیشت مردم نیز خواهد داشت بنابراین دولت سعی در تأمین بودجه مورد نیاز حتی در قالب اوراق خزانه می کند تا خللی در انجام پروژه ها بوجود نیاید