اخبار

اداره حفاظت محیط زیست

برگزاری کارگاه سوم تدوین برنامه جامع مدیریت و احیا تالاب جازموریان
سادس |

برگزاری کارگاه سوم تدوین برنامه جامع مدیریت و احیا تالاب جازموریان

توسط جهاد دانشگاهی استان و با نظارت اداره کل محیط زیست استان کرمان، کارگاه سوم تدوین برنامه جامع مدیریت و احیا تالاب جازموریان برگزار شد... به گزارش سادس، این کارگاه با حضور مهندس شاکری (مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان)، دکتر رضا کامیاب مقدس (رئیس جهاد دانشگاهی استان کرمان)، دکتر امینی (از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست کشور)، معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان بلوچستان و مسئولین و کارشناسان شرکت آب منطقه ای استان های کرمان و سیستان و بلوچستان، مدیران و کارشناسان محیط زیست شهرستان های چابهار، ایرانشهر و دلگان ، دکتر نقوی (رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان)، تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان و دانشگاه آزاد اسلامی و سایر سازمان های ذینفع در استان های کرمان و سیستان و بلوچستان برگزار شد