اخبار

اسحاق جهانگیری

کیهان:اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس،مهره های قابل قبول را می آورند اما ردصلاحیت می شوند
حزب توسعه کرمانشاه |

کیهان:اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس،مهره های قابل قبول را می آورند اما ردصلاحیت می شوند

کیهان نوشت:اصلاح طلبان نیک می دانند که حالا خاتمی مانند شیری بی یال و کوپال روزهای ناخوشی را سپری می کند؛ چندی پیش، خود او هم وقتی دید که همه مشکلات کشور به زلف اصلاحات گره خورده است؛ اقرار کرد که دیگر مردم به «تَکرار می کنم» او روی خوشی نشان نمی دهند... *حالا در صفحه شطرنج سیاست، حرکت، همان حرکت حجاریان است: به میدان آوردن سربازان کارکشته و امتحان پس داده دوم خردادی که از مجلس ششم تا ماجرای 88 و هم اکنون در میان اصلاح طلبان کارنامه نسبتاً قابل قبولی از خود به جای گذاشته اند؛ اما در قبال رد صلاحیت ها چه باید کرد؟ و پاسخ همان سیاست پوسیده قدیمی است؛ مهار «نظارت استصوابی» با «فشار از پایین و چانه زنی در بالا» ولی نه با طرح «انتخابات مشروط» حجاریان (که به نظر برای مسئله سازی و آزمودن فضای سیاسی بوده است) بلکه با پیش کشیدن «گفت وگوی ملی»؛ موضوعی که مدتی است اصلاح طلبان با استارت اسحاق جهانگیری به