اخبار

اسناد و مدارک

حامی خبر |

با وجود اسناد بالادستی، نیازی به توافقنامه ای مثل پاریس نداریم/ در رابطه با پرونده محیط زیستی ها منتظر نظر دادگاه بمانیم/ کسانی که وابسته به قدرت و ثروت هستند کارهایی با محیط زیست میکنند که نباید انجام دهند؛ باید در مقابل اینها ایستاد

آیت الله رئیسی در رابطه با پرونده محیط زیستی ها با تاکید بر اینکه بررسی اسناد و مدارک بر عهده دادگاه است، گفت: شما ممکن است ظاهر افراد را ببینید؛ اما ممکن است زوایا و لایه دیگری از زندگی فرد باشد که از دید شما مخفی مانده باشد؛ لذا اجازه دهید افراد متخصص و امنیتی ها موضوع را بررسی کنند... رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست با فعالان محیط زیست، درباره “توافقنامه پاریس” با اشاره به وجود اسناد بالادستی محیط زیستی در کشور اظهار کرد: با وجود این اسناد ، هیچ نیازی به توافقنامه هایی مثل پاریس نداریم؛ عقل و نقل و دین ما به اندازه کافی به آن پرداخته و الآن ما برای حفظ محیط زیست نیاز به ورود به این حیطه نداریم البته نیاز به ...