اخبار

اصفهانی

فصلنامه «علوم حدیث» در ایستگاه ۹۰
شبکه اجتهاد |

فصلنامه «علوم حدیث» در ایستگاه ۹۰

نودمین شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی «علوم حدیث»، به صاحب امتیازی دانشکده علوم حدیث و مدیر مسئولی آیت الله محمدی ری شهری به زیور طبع آراسته شد... در نودمین شماره از فصلنامه، مقالاتی با عناوین زیر منتشر شده است: «بررسی کارکرد جنسیتی و فراجنسیتی واژه «رجل» در روایات اهل بیت (ع)» نوشته علی نصیری؛ «فهم و نقد کیفیت کاربست روایات اسباب نزول در الفرقان» تالیف محمدکاظم رحمان ستایش و زهره نریمانی «جایگاه تکوینی و تشریعی غیرت زنان در خصوص مساله تعدد زوجات از منظر روایات» به قلم مهدی شجریان «واکاوی عوامل رویکرد به تسامح در ادله سنن» نوشته اکرم جعفری، مهین شریفی اصفهانی و علیرضا دل افکار؛ «واکاوی روش های ناقدان (محدث، رجالی) در اعتبارسنجی راویان» نوشته علیرضا طبیبی، مجید زیدی جودکی؛ «بررسی تطبیقی آموزه های مشترک انجیل و روایات عیسوی فریقین» تالیف ابوالفتح عزیزی، کاظم قاضی