اخبار

افزایش هزینه

تیم داری حرفه ای در راستای وظایف شهرداری همدان نیست
خبرگزاری مهر |

تیم داری حرفه ای در راستای وظایف شهرداری همدان نیست

رضوان سلماسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تیم داری شهرداری همدان در رشته فوتبال اظهار داشت: طبق اساسنامه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری؛ این سازمان وظیفه افزایش زیرساخت های ورزشی شهر در راستای گسترش ورزش برای عموم شهروندان در هر رده سنی و در دو بخش آقایان و بانوان را عهده دار است... وی بابیان اینکه در زمان تصویب بودجه از شهرداری خواسته بودیم در صورت تمایل به تیم داری راهکارهای قانونی انجام این کار را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به کمیسیون ارائه دهد که علی رغم تذکرات مکرر تاکنون پاسخی به کمیسیون ارسال نشده است به هزینه های تیم داری حرفه ای اشاره کرد و گفت: گسترش ورزش شهروندی در راستای ایجاد سلامتی و نشاط اجتماعی از اصول کاری شهرداری ها بوده و شهرداری ها ابتدا باید در این حوزه هزینه کنند و در صورت تحقق بودجه بیشتر به فعالیت های قهرمانی و حرفه ای بپردازند