اخبار

امور مالیاتی

موعد قانونی ارایه اظهارنامه مالیاتی مودیان پایان یافت؛ پیام تشکر رئیس کل سازمان مالیاتی از مودیان، کارکنان نظام مالیاتی و رسانه های جمعی
خبر طلایی |

موعد قانونی ارایه اظهارنامه مالیاتی مودیان پایان یافت؛ پیام تشکر رئیس کل سازمان مالیاتی از مودیان، کارکنان نظام مالیاتی و رسانه های جمعی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور پیامی به مناسبت پایان یافتن موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، از مشارکت مودیان در ارایه اظهارنامه های مالیاتی و همچنین از تلاش کارکنان خدوم نظام مالیاتی و رویکرد همدلانه و همراهی موثر رسانه های جمعی تقدیر و تشکر کرد... به گزارش خبرطلایی به نقل از رسانه مالیاتی ایران، در متن پیام دکتر امید علی پارسا آمده است: در شرایطی که ایران عزیز و سرافراز، از یکی از حساس ترین برهه ها و مقاطع تاریخ معاصر ایران در حال عبور است و دشمنان این سرزمین از تمام توان خود برای هجمه آفرینی و ضربه زدن به کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی بهره می برند، اقتصاد ایران به عنوان هدف اصلی تهدیدات و فشارهای بین المللی، بیش از هر زمان دیگر نیازمند تحول، پویایی، استقلال و امنیت همه جانبه است; به گونه ای که بتوان با تکیه بر درآمدهای پایدار و قابل اطمینان همچون مالیات، اداره امور کشور و تامین هزینه های جاری را به مطلوبترین شکل ممکن به انجام رساند

معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد؛ فرصت اصلاح نظام درآمدی با اتکا بر درآمدهای مالیاتی
سرزمین پویا |

معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد؛ فرصت اصلاح نظام درآمدی با اتکا بر درآمدهای مالیاتی

امید علی پارسارییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تکیه بر درآمدهای پایدار و قابل اطمینان همچون مالیات به منظور اداره امور کشور و تامین هزینه های جاری اهمیت بسیار زیادی دارد... به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویا نیوز به نقل از رسانه مالیاتی ایران، امیدعلی پارسا با اشاره به نقش مهم مالیات در شرایط فعلی و وجود تحریم ها گفت: در شرایطی که ایران عزیز و سرافراز، از یکی از حساس ترین برهه ها و مقاطع تاریخ معاصر ایران در حال عبور است و دشمنان این سرزمین از تمام توان خود برای هجمه آفرینی و ضربه زدن به کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی بهره می برند، اقتصاد ایران به عنوان هدف اصلی تهدیدات و فشارهای بین المللی، بیش از هر زمان دیگر نیازمند تحول، پویایی، استقلال و امنیت همه جانبه است؛ به گونه ای که بتوان با تکیه بر درآمدهای پایدار و قابل اطمینان همچون مالیات، اداره امور کشور و تامین هزینه های جاری را به مطلوبترین شکل ممکن به انجام رساند

موعد قانونی ارایه اظهارنامه مالیاتی مودیان پایان یافت; پیام تشکر رئیس کل سازمان مالیاتی از مودیان، کارکنان نظام مالیاتی و رسانه های جمعی
سرزمین پویا |

موعد قانونی ارایه اظهارنامه مالیاتی مودیان پایان یافت; پیام تشکر رئیس کل سازمان مالیاتی از مودیان، کارکنان نظام مالیاتی و رسانه های جمعی

پایگاه خبری سرزمین پویا نیوز:دکتر امید علی پارسارئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور پیامی به مناسبت پایان یافتن موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، از مشارکت مودیان در ارایه اظهارنامه های مالیاتی و همچنین از تلاش کارکنان خدوم نظام مالیاتی و رویکرد همدلانه و همراهی موثر رسانه های جمعی تقدیر و تشکر کرد... به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در متن پیام دکتر امید علی پارسا آمده است: در شرایطی که ایران عزیز و سرافراز، از یکی از حساس ترین برهه ها و مقاطع تاریخ معاصر ایران در حال عبور است و دشمنان این سرزمین از تمام توان خود برای هجمه آفرینی و ضربه زدن به کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی بهره می برند، اقتصاد ایران به عنوان هدف اصلی تهدیدات و فشارهای بین المللی، بیش از هر زمان دیگر نیازمند تحول، پویایی، استقلال و امنیت همه جانبه است; به گونه ای که بتوان با تکیه بر درآمدهای پایدار و قابل اطمینان همچون مالیات، اداره امور کشور و تامین هزینه های جاری را به مطلوبترین شکل ممکن به انجام رساند