امیرعباس هویدا

 • فرخ رو پارسا که بود و چرا تیرباران شد؟

  اعتدال |۸ روز قبل
 • فرخ رو پارسا، وزیر زن پهلوی، چرا اعدام شد؟

  صدای ایران |۱۲ روز قبل
 • فرخ رو پارسا که بود و چرا تیرباران شد؟

  فرارو |۱۲ روز قبل
 • فرخ رو پارسا که بود و چرا تیرباران شد؟

  ایسنا |۱۲ روز قبل
 • فیلم/ نظرات مردم بعد از اعدام هویدا

  تیتربرتر |۲۸ روز قبل
 • اعتقاد راجی نسبت به شاه

  تبیان |۲۹ روز قبل