اخبار

انجمن شرکت های هواپیمایی

اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات اگرچه دلسوزانه اما کارشناسی نیست
خبرگزاری مهر |

اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات اگرچه دلسوزانه اما کارشناسی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده در پاسخ به اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات در خصوص بالا بودن قیمت بلیت شرکت های هواپیمایی در مسیر تهران – مشهد، گفت: سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان ابراز حاکمیت دولت موظف به اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (بند ب ماده ۱۶۱) بوده و بر اساس این ماده قانونی که در آذرماه سال ۹۴ ابلاغ شده از تعیین تکلیف نرخ در خصوص بلیت هواپیما منع شده است... وی افزود: اما علی رغم این موارد در این چند سال سازمان هواپیمایی کشوری همواره سعی کرده با تدابیری شرکت های هواپیمایی را در مسیری رهنمون کند تا با محاسبات منطقی در چگونگی درآمد- هزینه های خودشان با رعایت تمامی قوانین و مقررات ایمنی، نرخ های قابل قبولی را ارائه و ابلاغ کنند که این مهم توسط انجمن شرکت های هواپیمایی صورت گرفته و در دسترس عموم قرارداده شده است

شرکت های هواپیمایی از کف و سقف نرخ عدول نمی کنند/ اظهارات سخنگوی تعزیرات غیرکارشناسی است
فصل تجارت |

شرکت های هواپیمایی از کف و سقف نرخ عدول نمی کنند/ اظهارات سخنگوی تعزیرات غیرکارشناسی است

فصل تجارت - یک مقام مسئول سازمان هواپیمایی کشوری با غیرکارشناسی خواندن اظهارات سخنگوی تعزیرات مبنی بر رهاسازی نرخ بلیت هواپیما و افزایش 6 برابر ی قیمت بلیت، گفت: وی قیمت صندلی تجاری را به صندلی اکونومی تعمیم داده است و این غیرکارشناسی است... به گزارش فصل تجارت، رضا جعفرزاده امروز در حاشیه مراسم بازدید وزیر راه و شهرسازی از سازمان هواشناسی در جمع خبرنگاران درباره قیمت های بلیت هواپیما و گفته های سخنگوی سازمان تعزیرات مبنی بر رهاسازی قیمت های بلیت هواپیما اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری طبق مصوبه قانونی در آذر ماه 94 و طبق بند «ب» ماده 161 مقرر کرد که نرخ های تکلیفی برای بلیت پروازها برداشته شود و شرکت های هواپیمایی را ترغیب کرد که سقف و کف قیمتی داشته باشند و براساس محاسبات منطقی نرخ ها را به سازمان هواپیمایی اعلام کنند

شرکت های هواپیمایی از کف و سقف نرخ عدول نمی کنند/ ا ظهارات سخنگوی تعزیرات غیرکارشناسی است
فصل تجارت |

شرکت های هواپیمایی از کف و سقف نرخ عدول نمی کنند/ ا ظهارات سخنگوی تعزیرات غیرکارشناسی است

فصل تجارت - یک مقام مسئول سازمان هواپیمایی کشوری با غیرکارشناسی خواندن اظهارات سخنگوی تعزیرات مبنی بر رهاسازی نرخ بلیت هواپیما و افزایش 6 برابر ی قیمت بلیت، گفت: وی قیمت صندلی تجاری را به صندلی اکونومی تعمیم داده است و این غیرکارشناسی است... به گزارش فصل تجارت، رضا جعفرزاده امروز در حاشیه مراسم بازدید وزیر راه و شهرسازی از سازمان هواشناسی در جمع خبرنگاران درباره قیمت های بلیت هواپیما و گفته های سخنگوی سازمان تعزیرات مبنی بر رهاسازی قیمت های بلیت هواپیما اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری طبق مصوبه قانونی در آذر ماه 94 و طبق بند «ب» ماده 161 مقرر کرد که نرخ های تکلیفی برای بلیت پروازها برداشته شود و شرکت های هواپیمایی را ترغیب کرد که سقف و کف قیمتی داشته باشند و براساس محاسبات منطقی نرخ ها را به سازمان هواپیمایی اعلام کنند

فصل تجارت |

شرکت های هواپیمایی از کف و سقف نرخی عدول نمی کنند/ ا ظهارات سخنگوی تعزیرات غیرکارشناسی است

فصل تجارت - یک مقام مسئول سازمان هواپیمایی کشوری با غیرکارشناسی خواندن اظهارات سخنگوی تعزیرات مبنی بر رهاسازی نرخ بلیت هواپیما و افزایش 6 برابر ی قیمت بلیت، گفت: وی قیمت صندلی تجاری را به صندلی اکونومی تعمیم داده است و این غیرکارشناسی است... به گزارش فصل تجارت، رضا جعفرزاده امروز در حاشیه مراسم بازدید وزیر راه و شهرسازی از سازمان هواشناسی در جمع خبرنگاران درباره قیمت های بلیت هواپیما و گفته های سخنگوی سازمان تعزیرات مبنی بر رهاسازی قیمت های بلیت هواپیما اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری طبق مصوبه قانونی در آذر ماه 94 و طبق بند «ب» ماده 161 مقرر کرد که نرخ های تکلیفی برای بلیت پروازها برداشته شود و شرکت های هواپیمایی را ترغیب کرد که سقف و کف قیمتی داشته باشند و براساس محاسبات منطقی نرخ ها را به سازمان هواپیمایی اعلام کنند