اخبار

بازیکن خارجی

بند عجیبی که قراردادهای نقل و انتقالاتی فوتبال ایران را ویران کرد!
ورزش11 |

بند عجیبی که قراردادهای نقل و انتقالاتی فوتبال ایران را ویران کرد!

ورزش 11 - بازار ن قل و انتقالات لیگ برتر ایران ، در تابستان جاری نیز داغ و بسیار جذاب دنبال شد تا رفت و آمدها و اتفاقات غیرمنتظره، بر آتش هیجانات مخاطبین بیافزاید و فضایی ویژه را به فوتبال داخلی ایران هدیه کند، فضایی که صرفاً جذاب هم نبود و گاهاً شاهد جنگ و آتش افروزی ها در آن بودیم تا در کلکسیون نقل و انتقالات تابستانی فصل 98/99 بروز پدیده ای جدید به نام: حق فسخ قرارداد یکطرفه، در صورت داشتن پیشنهاد خارجی ، فوتبال ایران و باشگاه ها را عملاً به خاک سیاه بنشاند!... با نگاهی ساده به بزرگ ترین نقل و انتقالات صورت گرفته در ماه های اخیر می توان دریافت، که بسیاری از بازیکنان خارجی و داخلی با کیفیت، زیر پوشش همین بند کاملاً غیرحرفه ای و یک طرفه که خروجی آن نتیجۀ: برد مطلق برای بازیکن یا مربی و باخت برای باشگاه است، بسیاری از افراد قراردادهای رسمی خود را پیش چشم قانون بی اعتبار و به صورت خودسرانه اقدام به ترک طرف قرارداد خود کردند