اخبار

باشگاه پرسپولیس

کریم باقری، قربانی جدید پرسپولیس!
ورزش11 |

کریم باقری، قربانی جدید پرسپولیس!

ورزش 11 - کریم باقری مربی محبوب باشگاه پرسپولیس و فوتبال ایران که در این سال ها یکی از ارکان کلیدی سرخ های تهران بوده است، در این ساعات تبدیل به ترندترین شخصیت باشگاه سرخ های تهرانی شده است، تا انگشت بسیاری از اتهامات و فعل و انفعالات به سوی او گرفته شود و شوکی جدی به مخاطبین پرسپولیس وارد شود، چرا که کریم باقری نزد سرخ ها شخصیتی همیشه به دور از حاشیه و به دور از اشتباه بوده است... ادعای امیر عابدینی مبنی بر دسترسی او به لیست نقل و انتقالاتی پرسپولیس و انجام برخی برنامه های برانکو، به دست این مربی، شروع گر موج حواشی بود تا کریم باقری درگیر بازی حاشیه ای لیست خروجی سرخ ها شود، هرچند که او چندین و چندبار به صورت رسمی اعلام داشته به عنوان شخصیت اول کادر فنی در پرسپولیس ایفای نقش نخواهد کرد و خارج از گود خواهد ایستاد تا نفر اول انتخاب شدۀ باشگاه ، تصمیم گیری های نهایی را به انجام برساند