اخبار

بخش بین الملل

بازدید معاون عمرانی استاندار از روند آزاد سازی سواحل
استانداری مازندران |

بازدید معاون عمرانی استاندار از روند آزاد سازی سواحل

مهدی رازجویان در بازدید از روند آزادسازی سواحل شهرستان بابلسر با اشاره اینکه حسب دستورات موکد استاندار و با همت دستگاه های ذی مدخلی همچون اداره کل منابع طبیعی، فرمانداری ها و دادستانی ها آزادسازی حریم دریا از خرداد ۹۸ بصورت جدی آغاز شده است، خاطرنشان کرد: با پایان یافتن مهلت یکماهه استاندار در این راستا، دستگاه های متولی یاد شده بطور جدی آزاد سازی دیگر بخش ها را نیز در سواحل در چند روز اخیر آغاز کرده اند...  به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری، مهدی رازجویان در بازدید از روند آزادسازی سواحل شهرستان بابلسر با اشاره اینکه حسب دستورات موکد استاندار و با همت دستگاه های ذی مدخلی همچون اداره کل منابع طبیعی، فرمانداری ها و دادستانی ها آزادسازی حریم دریا از خرداد ۹۸ بصورت جدی آغاز شده است، خاطرنشان کرد: تا به امروز توسط فرمانداران ساحلی در شهرستان های نوشهر، بابلسر، تنکابن و رامسر در این یک ماه، بخش های مورد نظر آزاد شده است