اخبار

بدون استفاده

عضویت 90 هزار تولید کننده و واردکننده در مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات
فصل تجارت |

عضویت 90 هزار تولید کننده و واردکننده در مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات

فصل تجارت - مدیرعامل مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران با اشاره به عضویت 90 هزار تولید کننده و واردکننده در این مرکز گفت: ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران کلید حل معضل مهم کشور در خصوص جعل، قاچاق، لجستیک، توزیع و مدیریت زنجیره تأمین کالا است... علیرضا ملکی مدیرعامل مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران ، با تاکید بر لزوم دریافت کد کالا و شناسه جهانی (GS1) تأکید کرد و گفت: مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران با ایجاد یک زبان مشترک میان تمامی ذینفعان و فعالان حوزه کسب وکار، سهولت، کارآیی، اطمینان، شفافیت و یکپارچگی را در زنجیره های تأمین مختلف تضمین می کند؛ از سویی دیگر این سازمان با توانمندسازی شرکت ­ها در امر شناسایی، ثبت، رهگیری و ردیابی کالاها در سراسر زنجیره تأمین، ابزاری قدرتمند برای موفقیت واحدهای کسب وکاری در دنیای رقابتی و بدون مرز، مهیا کرده است