اخبار

برنامه های فرهنگی

آینده خدمت  محور نهاد کتابخانه ها به مهندسی فرآیندها بستگی دارد
خبرگزاری مهر |

آینده خدمت محور نهاد کتابخانه ها به مهندسی فرآیندها بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، نشست افتتاحیه طرح پژوهشی «بررسی و مهندسی فرآیندهای جاری با هدف پیاده سازی نظام مدیریت فرآیندها» در نهاد کتابخانه های عمومی کشور با حضور سید علی ترابی مجری طرح و استاد دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، محسن اکبرپور شیرازی ناظر-راهبر طرح پژوهشی و رئیس دانشکده مدیریت علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، امین متولیان معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه ها، سید باقر میرعبداللهی مدیرکل تأمین منابع، محمد جوهرچی مدیرکل پژوهش، سیامک محبوب مدیرکل دفتر برنامه ریزی، هادی آشتیانی مدیرکل ترویج کتابخوانی و امور فرهنگی ، هادی امیری مدیرکل عمرانی نهاد و جمعی دیگر از نمایندگان نهاد کتابخانه ها و نمایندگان دانشکده فنی دانشگاه تهران، برگزار شد... محمد جوهرچی در این نشست در تشریح چگونگی شکل گیری همکاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور و پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران گفت: در طرح های پژوهشی نهاد روند مشترکی وجو دارد که بر اساس آن تمام پژوهش ها، مبتنی بر نیاز و پاسخگویی به آن طراحی می شود