اخبار

بیمه مرکزی

آیین نامه کارگزارن آنلاین بیمه در دستور کار بیمه مرکزی
پول و تجارت |

آیین نامه کارگزارن آنلاین بیمه در دستور کار بیمه مرکزی

سیدقاسم نعمتی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص سیاست بیمه مرکزی درباره کسب و کارهای جدید در صنعت بیمه گفت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسب و کارهای نوین در حوزه بیمه از جمله استارت آپ های فروش آنلاین بیمه را مزاحم نمی داند بلکه سیاست حمایت از آنها را در دستور کار قرار داده و در همین راستا پروژه مقررات گذاری را آغاز کرده تا بتواند فرآیند رشد و توسعه آن ها را که در نهایت به افزایش کیفیت و توسعه بازار صنعت بیمه کشور منجر خواهد شد، تسهیل و شتاب دهی کند... رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی ادامه داد: در برخی مقررات برای کسب و کارهای جدید صنعت بیمه تعارضاتی وجود دارد و آنها را با چالش هایی روبرو کرده که در همین زمینه بیمه مرکزی به دنبال مقررات زدایی و تصویب قوانین مناسب و جدید برای رفع خلاءهای قانونی و برطرف شدن چالش های کسب و کارهای نوین در این بخش است