اخبار

ترکیب پرسپولیس

ساختن هیچ از همه چیز!
آی اسپورت |

ساختن هیچ از همه چیز!

آی اسپورت- کنار گذاشتن شایان مصلح که البته نام شناسنامه ای و اصلی او علی مصلح است از جمع مردان پرسپولیس تصمیم عقلایی و صحیحی نشان نمی دهد اما پیش از آنکه وارد این بحث شویم، باید متذکر گردیم که حضور موفقیت آمیز او در پرسپولیس در دو فصل گذشته نشانگر اهمیت و تأثیرگذاری نقشه های برانکو ایوانکوویچ بود و این نکته را فریاد می کرد که وی چقدر مسائل را خوب و اصولی و منطقی می بیند و به چه سبب انتخاب هایش معقول است و این خصلت هایی است که شاید نتوان به گزینش های گابریل کالدرون نسبت داد... ایوانکوویچ در انتخاب و جذب بازیکنانی که ذاتاً و اساساً و اسماً ستاره نبودند و ادعای آن را هم نداشتند، استاد بود، در دوره او و بخصوص در یکی دو فصل آخر نفراتی مثل مهدی شیری، محمد نادری و پیش از آنها همین شایان مصلح در حالی جذب قرمزها شدند که اسم و رسم چندانی نداشتند و حتی از این امید بهره نمی بردند که در ترکیب ثابت به کار گرفته شوند و کار مهمی را صورت بدهند اما به همین سبب و با همین پیشینه و با در ذهن داشتن اهداف بزرگ آنقدر همت کردند و درخشیدند که حالا جدایی شان موجب افسوس می شود و ناظران از خود می پرسند آیا