اخبار

توسعه همکاری ها

رفع چالش ها به کمک فناوری فضایی
راه نو |

رفع چالش ها به کمک فناوری فضایی

راه ترقی- «شبنم یزدانی» مدیرکل توسعه کسب و کارهای فضا پایه سازمان فضایی روز چهارشنبه در گفت و گویی درباره رویدادی که از 16 تا 18 تیرماه برگزار خواهد شد، گفت: صندوق نوآوری شکوفایی رویداد سه روزه ای را برنامه ریزی کرده است، برای این منظور از مدتی قبل شناسایی و دعوت از شرکت های فضایی فعال در حوزه خدمات و فناوری به ویژه شرکت های دانش بنیان را آغاز کرد تا با ارائه تسهیلات و کمک های مالی بتوانند طرح های مدنظر آنها را بررسی کنند... وی افزود: توسعه بازار از مهم ترین اتفاقاتی است که در این رویداد به وقوع می پیوندد، سازمان فضایی با همکاری نهادهای دیگر مانند پژوهشگاه فضایی، سازمان محیط زیست، استانداری چهارمحال و بختیاری، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد نیازهای حوزه فضایی را به شرکت های فعال انتقال دهد، این شرکت ها زمانی که مخاطب این چالش ها قرار گیرند می توانند با استفاده از فناوری های فضایی و های تک برای آن ها پاسخی پیدا کنند