اخبار

تکفیری

اخوان المسلمین مدت ها در حاشیه می ماند
مثلث آنلاین |

اخوان المسلمین مدت ها در حاشیه می ماند

سیدهادی خسروشاهی، رئیس پیشین نمایندگی ایران در مصر در گفت وگویی با «ماهنامه مثلث» به بررسی شرایط، گذشته، حال و آینده اخوان المسلمین پرداخت و گفت اصولا دراختیارگرفتن قدرت و حکومت در مصر، توسط اخوان المسلمین، یک اشتباه استراتژیک بود، زیرا اولا پس از انقلاب ضد رژیم حسنی مبارک و پیروزی مردم، اخوان آمادگی اداره حکومت را نداشت و ثانیا وضع اقتصادی ورشکسته مصر اجازه نمی داد که اخوان بتواند راه چاره ای اساسی برای اصلاح امور اقتصادی داشته باشد... خسروشاهی تاکید کرد که با توجه به شرایط ایجادشده در منطقه عربی و ظهور سلفی های تکفیری و ارتکاب جنایات و فجایع ضدبشری توسط آنان، حتی در حق مردم عادی، جریان فکری اخوان، خواهی نخواهی مدت ها در حاشیه خواهد ماند ولی تجربه یک قرنی آن نشان می دهد که اخوان باوجود همه سرکوب ها، اعدام ها، زندان ها و تبعیدها، همواره به محض پیدایش شرایط مساعد، با تمام قوا به صحنه آمده است