#جفری_رایت

 • جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس شد

  خرداد |
 • هانت وزیر خارجه انگلیس شد

  تدبیر |
 • هانت وزیر خارجه انگلیس شد

  تیتر امروز |
 • هانت وزیر خارجه انگلیس شد

  انتخاب |
 • وزیر خارجه جدید انگلیس منصوب شد

  عصر ایران |