اخبار

حضور مسئولان

جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس کل بانک مرکزی درباره رمز ارزها
اعتبار نیوز |

جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس کل بانک مرکزی درباره رمز ارزها

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از ایبنا، رمز ارزها در وضعیتی خاکستری هستند و بر اساس آنچه که از سوی مسئولان رسمی و وزرا گفته می شود، دولت به دنبال تصمیم گیری و تعیین تکلیف موضوع ارزهای رمزنگاری شده از جمله بحث استخراج یا ماینینگ است؛ مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی در حدود یکسال اخیر در زمینه رمز ارزها پژوهش و جلساتی متعدد را با مسئولان و کارشناسان داشته و با توجه به اهمیت این موضوع مجلس شنیده می شد که به زودی تصمیم دارد تا جلسه ای را برای بررسی وضعیت رمز ارزها برگزار کند... سیده فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار ایبِنا از بررسی پرونده رمز ارزها در هفته جاری در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: فناوری بلاکچین و پدیده رمز ارز از موضوعات جدید و مهمی هستند که با توجه به اهمیت در اقتصاد و قابلیت های استفاده در شرایط تحریم مورد توجه ویژه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در نظر داریم در هفته جاری در روز یکشنبه و سه شنبه با برگزاری جلسه ای موضوع ارزهای رمزنگار را با حضور وزار و مسئولین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی

جلسه مجلس با رییس کل بانک مرکزی و دو وزیر درباره رمز ارزها
خبرگزاری مهر |

جلسه مجلس با رییس کل بانک مرکزی و دو وزیر درباره رمز ارزها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، رمز ارزها در وضعیتی خاکستری هستند و بر اساس آنچه که از سوی مسئولان رسمی و وزرا گفته می شود، دولت به دنبال تصمیم گیری و تعیین تکلیف موضوع ارزهای رمزنگاری شده از جمله بحث استخراج یا ماینینگ است؛ مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی در حدود یکسال اخیر در زمینه رمز ارزها پژوهش و جلساتی متعدد را با مسئولان و کارشناسان داشته و با توجه به اهمیت این موضوع مجلس شنیده می شد که به زودی تصمیم دارد تا جلسه ای را برای بررسی وضعیت رمز ارزها برگزار کند... سیده فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی پرونده رمز ارزها در هفته جاری در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: فناوری بلاکچین و پدیده رمز ارز از موضوعات جدید و مهمی هستند که با توجه به اهمیت در اقتصاد و قابلیت های استفاده در شرایط تحریم مورد توجه ویژه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در نظر داریم در هفته جاری در روز یکشنبه و سه شنبه با برگزاری جلسه ای موضوع ارزهای رمزنگار را با حضور وزار و مسئولین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی پیگیری کنیم که در این جلسه

جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس کل بانک مرکزی درباره رمز ارزها
پول و تجارت |

جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس کل بانک مرکزی درباره رمز ارزها

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، رمز ارزها در وضعیتی خاکستری هستند و بر اساس آنچه که از سوی مسئولان رسمی و وزرا گفته می شود، دولت به دنبال تصمیم گیری و تعیین تکلیف موضوع ارزهای رمزنگاری شده از جمله بحث استخراج یا ماینینگ است؛ مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی در حدود یکسال اخیر در زمینه رمز ارزها پژوهش و جلساتی متعدد را با مسئولان و کارشناسان داشته و با توجه به اهمیت این موضوع مجلس شنیده می شد که به زودی تصمیم دارد تا جلسه ای را برای بررسی وضعیت رمز ارزها برگزار کند... سیده فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار ایبِنا از بررسی پرونده رمز ارزها در هفته جاری در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: فناوری بلاکچین و پدیده رمز ارز از موضوعات جدید و مهمی هستند که با توجه به اهمیت در اقتصاد و قابلیت های استفاده در شرایط تحریم مورد توجه ویژه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در نظر داریم در هفته جاری در روز یکشنبه و سه شنبه با برگزاری جلسه ای موضوع ارزهای رمزنگار را با حضور وزار و مسئولین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی پیگیری کنیم که در این جلسه