بیش از ۲۰۰ خبر در سه ماه گذشته
اخبار «

حقوق و دستمزد

»
گره زدن حداقل دستمزد به جغرافیا و سن، کارگران را از حقوق اولیه محروم می‌کند/ فاصله 5 میلیون و 300 هزار تومانی مزد و هزینه‌های زندگی را چگونه توجیه می‌کنند؟!
اعتماد آنلاین |

گره زدن حداقل دستمزد به جغرافیا و سن، کارگران را از حقوق اولیه محروم می کند/ فاصله 5 میلیون و 300 هزار تومانی مزد و هزینه های زندگی را چگونه توجیه می کنند؟!

اعتمادآنلاین| ایرادات به طرح مرکز پژوهش های مجلس بسیار است؛ از گره زدن مزد کارگران به سن و جغرافیا گرفته تا تلاش برای کاستن از نقش حمایتی دولت در قبال کارگران و فرودستان، نقشی که در بند بند قانون اساسی ایران بر آن تصریح شده است؛ در این شرایط نگرانی اصلی بابت تلاش هایی است که ماه هاست آغاز شده و «حداقل دستمزد » و ماده 41 قانون کار را هدف ... ...  فاصله حداقل دستمزد با سبد معاش حداقلی به بالاترین سطح در چند دهه گذشته رسیده است؛ آخرین محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در مردادماه نشان می دهد که سبد معیشت خانوار به 7 میلیون و 580 هزار تومان رسیده است؛ با این حساب، فاصله حداقل دستمزد 2 میلیون یا 2 میلیون و 200 هزار تومانی با این سبد، بیش از 5 میلیون و 300 هزار ...

ایلنا |

گره زدن حداقل دستمزد به جغرافیا و سن، کارگران را از حقوق اولیه محروم می کند/ فاصله ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی مزد و هزینه های زندگی را چگونه توجیه می کنند؟!

ایرادات به طرح مرکز پژوهش های مجلس بسیار است؛ از گره زدن مزد کارگران به سن و جغرافیا گرفته تا تلاش برای کاستن از نقش حمایتی دولت در قبال کارگران و فرودستان، نقشی که در بند بند قانون اساسی ایران بر آن تصریح شده است؛ در این شرایط نگرانی اصلی بابت تلاش هایی است که ماه هاست آغاز شده و «حداقل دستمزد » و ماده ۴۱ قانون کار را هدف گرفته است... ایرادات به طرح مرکز پژوهش های مجلس بسیار است؛ از گره زدن مزد کارگران به سن و جغرافیا گرفته تا تلاش برای کاستن از نقش حمایتی دولت در قبال کارگران و فرودستان، نقشی که در بند بند قانون اساسی ایران بر آن تصریح شده است؛ در این شرایط نگرانی اصلی بابت تلاش هایی است که ماه هاست آغاز شده و «حداقل دستمزد » و ماده ۴۱ قانون کار را هدف گرفته است