اخبار

دارایی

مهر تایید سهامداران بر عملکرد ارزشمندترین بانک بورسی
اقتصاد آنلاین |

مهر تایید سهامداران بر عملکرد ارزشمندترین بانک بورسی

به گزارش اقتصادآنلاین ، در این مجمع که به ریاست حسن روستا رییس هیات مدیره این بانک و حضور مرادپور مدیرکل دفتر بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی ( نماینده دولت و سهام عدالت) و خادم المله (نماینده شرکت سرمایه گذاری صباتامین) به عنوان ناظران و همچنین سیدمحمد نورمحمدحسینی مدیرکل حقوقی بانک ملت به عنوان منشی برگزار شد، پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره از سوی محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت و اظهارنظر مطلوب حسابرس قانونی، عملکرد این بانک مورد تصویب قاطع سهامداران قرار گرفت... بر اساس این گزارش، رشد 54 درصدی دارایی ها، رشد 261 درصدی حقوق صاحبان سهام، افزایش 112 درصدی جذب منابع غیرهزینه زا، رشد 44 درصدی کل درآمدها، رشد 1951 درصدی سود خالص، کاهش 36 درصدی نسبت مطالبات به خالص تسهیلات غیردولتی، کاهش 8 درصدی نسبت سود پرداختی به سپرده ها به درآمدهای مشاع، کاهش 57 درصدی نسبت هزینه غیرعملیاتی به درآمدهای غیرمشاع، کاهش 2