اخبار

دبیر

ضرورت ممنوعیت ساخت وساز در حریم گسل های فعال/ قزوین از شهرهای پرخطر در پهنه بندی زلزله
آرمان اقتصادی |

ضرورت ممنوعیت ساخت وساز در حریم گسل های فعال/ قزوین از شهرهای پرخطر در پهنه بندی زلزله

دبیر کارگروه ملی مخاطرات زلزله و لغزش لایه های زمین گفت: تصویب مصوبه ممنوعیت ساخت و ساز ساختمان های مهم در حریم گسل های فعال از مهم ترین اقدامات در دست کار برای ایجاد ایمنی در برابر زلزله در استان است... به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی ، علی بیت اللهی دبیر کارگروه ملی مخاطرات زلزله و لغزش لایه های زمین و رییس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطر پذیری مرکر تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در جلسه کارگروه تخصصی حمل و نقل، شریان های حیاتی، بلایای طبیعی، سیل و پدافند غیر عامل و همچنین جلسه کارگروه تخصصی زلزله و لغزش های زمین اداره کل راه و شهرسازی گفت: ایران کشوری لرزه خیز بوده و گسل های فراوانی نیز در آن وجود دارد و شهرهای کشور همگی دارای گسل هایی هستند که همه ساله زلزله های عجیبی در آنها به وقوع می پیوندد و تعدادی از این گسل ها در حریم شهرسازی قرار دارند

ضرورت ممنوعیت ساخت وساز در حریم گسل های فعال/ قزوین از شهرهای پرخطر در پهنه بندی زلزله
فصل اقتصاد |

ضرورت ممنوعیت ساخت وساز در حریم گسل های فعال/ قزوین از شهرهای پرخطر در پهنه بندی زلزله

فصل اقتصاد - دبیر کارگروه ملی مخاطرات زلزله و لغزش لایه های زمین گفت: تصویب مصوبه ممنوعیت ساخت و ساز ساختمان های مهم در حریم گسل های فعال از مهم ترین اقدامات در دست کار برای ایجاد ایمنی در برابر زلزله در استان است... به گزارش فصل اقتصاد، علی بیت اللهی دبیر کارگروه ملی مخاطرات زلزله و لغزش لایه های زمین و رییس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطر پذیری مرکر تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در جلسه کارگروه تخصصی حمل و نقل، شریان های حیاتی، بلایای طبیعی، سیل و پدافند غیر عامل و همچنین جلسه کارگروه تخصصی زلزله و لغزش های زمین اداره کل راه و شهرسازی گفت: ایران کشوری لرزه خیز بوده و گسل های فراوانی نیز در آن وجود دارد و شهرهای کشور همگی دارای گسل هایی هستند که همه ساله زلزله های عجیبی در آنها به وقوع می پیوندد و تعدادی از این گسل ها در حریم شهرسازی قرار دارند

قزوین از شهرهای پرخطر در پهنه بندی زلزله/ضرورت ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسل های فعال
فصل اقتصاد |

قزوین از شهرهای پرخطر در پهنه بندی زلزله/ضرورت ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسل های فعال

فصل اقتصاد - دبیر کارگروه ملی مخاطرات زلزله و لغزش لایه های زمین گفت: تصویب مصوبه ممنوعیت ساخت و ساز ساختمان های مهم در حریم گسل های فعال از مهم ترین اقدامات در دست کار برای ایجاد ایمنی در برابر زلزله در استان است... به گزارش فصل اقتصاد و به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، علی بیت اللهی دبیر کارگروه ملی مخاطرات زلزله و لغزش لایه های زمین و رییس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطر پذیری مرکر تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در جلسه کارگروه تخصصی حمل و نقل، شریان های حیاتی، بلایای طبیعی، سیل و پدافند غیر عامل و همچنین جلسه کارگروه تخصصی زلزله و لغزش های زمین اداره کل راه و شهرسازی گفت: ایران کشوری لرزه خیز بوده و گسل های فراوانی نیز در آن وجود دارد و شهرهای کشور همگی دارای گسل هایی هستند که همه ساله زلزله های عجیبی در آنها به وقوع می پیوندد و تعدادی از این گسل ها در حریم شهرسازی قرار دارند

قزوین از شهرهای پرخطر در پهنه بندی زلزله/ضرورت ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسل های فعال
فصل تجارت |

قزوین از شهرهای پرخطر در پهنه بندی زلزله/ضرورت ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسل های فعال

فصل تجارت - دبیر کارگروه ملی مخاطرات زلزله و لغزش لایه های زمین گفت: تصویب مصوبه ممنوعیت ساخت و ساز ساختمان های مهم در حریم گسل های فعال از مهم ترین اقدامات در دست کار برای ایجاد ایمنی در برابر زلزله در استان است... به گزارش فصل تجارت و به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، علی بیت اللهی دبیر کارگروه ملی مخاطرات زلزله و لغزش لایه های زمین و رییس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطر پذیری مرکر تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در جلسه کارگروه تخصصی حمل و نقل، شریان های حیاتی، بلایای طبیعی، سیل و پدافند غیر عامل و همچنین جلسه کارگروه تخصصی زلزله و لغزش های زمین اداره کل راه و شهرسازی گفت: ایران کشوری لرزه خیز بوده و گسل های فراوانی نیز در آن وجود دارد و شهرهای کشور همگی دارای گسل هایی هستند که همه ساله زلزله های عجیبی در آنها به وقوع می پیوندد و تعدادی از این گسل ها در حریم شهرسازی قرار دارند