اخبار

دستمزد کارگران

آرمان همدلی |

محمد حمزه ای مدیر روابط بین الملل خانه کارگر ایران: جهت پایان بخشیدن به هژمونی استیلاگران جهانی و حفظ محیط زیست جهانی، همکاری وهماهنگی تبادل دانش فن آوری توسط دوقطب تکنولوژی آسیا ضرورت مبرم / شکور اکبرنژاد رییس شورای اسلامی شهر تبریز :هموار نمودن مسیر گشایی سرمایه گذاری خارجی در کانون های صنعت ایران مستلزم شناخت و آگاهی و اعتماد متقابل دوملت ایران وچین

بهروز مهدوی فرماندار شهرستان تبریز در نشست مشترک هیئت بلند پایه کشور چین با تشکلات کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی در تبریز گفت: تبریز شهر اولین ها است و بعنوان نماینده دولت در شهرستان تبریز آماده همکاری در چارچوب توافق نامه ها و قواتین با کشور چین هستیم... حمزه ای در ادامه گفت: در گزارشی که در سال ۲۰۱۴ سازمان بین المللی کار در ارتباط با اشتغال پایدار نوشته شده است به بهداشت ایمنی کار، کرامت انسانی و حقوق و دستمزد توجه دارند دارای اقتصادی پویا هستند و کشور هایی که توجهی به حداقل ترین امکانات کارگری ندارند دارای اقتصادی ضعیف و بیمار هستند