اخبار

دستور جلسه

تهیه طرح متناسب با بافت تاریخی گذر آقانورالله نجفی در استان اصفهان/ تاکید مجدد بر ممنوعیت هرگونه اقدام اجرایی در گذر آقانورالله نجفی
فصل اقتصاد |

تهیه طرح متناسب با بافت تاریخی گذر آقانورالله نجفی در استان اصفهان/ تاکید مجدد بر ممنوعیت هرگونه اقدام اجرایی در گذر آقانورالله نجفی

فصل اقتصاد - فرزانه صادق مالواجرد با اعلام این مطلب که بنا بر اعلام استانداری اصفهان و بر اساس مصوبه های پشین شورای عالی شهرسازی هرگونه عملیات و اقدام اجرایی در گذر آقانورالله نجفی متوقف شده است، از تهیه و تدوین طرح متناسب در این بافت توسط استان اصفهان با هماهنگی میراث فرهنگی خبر داد و گفت: با تهیه و تصویب طرح در استان، نتیجه برای تصمیم گیری نهایی به شورای عالی شهرسازی ارسال می شود... به گزارش فصل اقتصاد و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گذر آقانورالله نجفی اصفهان به خبرنگار پایگاه خبری این وزارتخانه گفت: به دلیل اهمیت موضوع، قرار بود این موضوع در هفتمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح شود که بنا به درخواست معاون عمرانی استانداری اصفهان این موضوع تا تعیین تکلیف نهایی در استان به تعویق افتاد و از دستور جلسه شورای عالی شهرسازی خارج شد

تهیه طرح متناسب با بافت تاریخی گذر آقانورالله نجفی در استان اصفهان/ تاکید مجدد بر ممنوعیت هرگونه اقدام اجرایی در گذر آقانورالله نجفی
فصل تجارت |

تهیه طرح متناسب با بافت تاریخی گذر آقانورالله نجفی در استان اصفهان/ تاکید مجدد بر ممنوعیت هرگونه اقدام اجرایی در گذر آقانورالله نجفی

فصل تجارت - فرزانه صادق مالواجرد با اعلام این مطلب که بنا بر اعلام استانداری اصفهان و بر اساس مصوبه های پشین شورای عالی شهرسازی هرگونه عملیات و اقدام اجرایی در گذر آقانورالله نجفی متوقف شده است، از تهیه و تدوین طرح متناسب در این بافت توسط استان اصفهان با هماهنگی میراث فرهنگی خبر داد و گفت: با تهیه و تصویب طرح در استان، نتیجه برای تصمیم گیری نهایی به شورای عالی شهرسازی ارسال می شود... به گزارش فصل تجارت و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گذر آقانورالله نجفی اصفهان به خبرنگار پایگاه خبری این وزارتخانه گفت: به دلیل اهمیت موضوع، قرار بود این موضوع در هفتمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح شود که بنا به درخواست معاون عمرانی استانداری اصفهان این موضوع تا تعیین تکلیف نهایی در استان به تعویق افتاد و از دستور جلسه شورای عالی شهرسازی خارج شد