اخبار

دستگاه های دولتی

تاکید حناچی بر هزینه کرد منطقی و پرهیز از ریخت و پاش ها در شهرداری
فصل اقتصاد |

تاکید حناچی بر هزینه کرد منطقی و پرهیز از ریخت و پاش ها در شهرداری

فصل اقتصاد - حدود دو هفته از ابلاغ بخش نامه 9 بندی شهردار تهران می گذرد؛ بخش نامه ای که در آن بر تمامی زیرمجموعه های شهرداری به موضوع صرفه جویی در بخش های هزینه ای تأکید شده است ... به گزارش فصل اقتصاد، در مقدمه این بخش نامه آمده است: «به منظور ارتقای شفافیت، انضباط مالی، اصلاح و صیانت از اموال و دارایی ها و استفاده کارا و اثربخش، امکانات و منابع موجود و سرلوحه قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال رونق تولید و سیاست های اجرایی ابلاغی شورای شهر و دستورالعمل اجرایی بودجه مصوب سال 98 شهرداری تهران و در راستای تحقق شعار «شهری برای همه» و با توجه به تأکیدات ریاست جمهوری، معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت شروع صرفه جویی از دستگاه های دولتی و عمومی، این بخشنامه با هدف مدیریت هزینه در کلیه معاونت ها، مناطق و واحدهای ستادی، سازمان ها و شرکت های وابسته جهت رعایت دقیق ابلاغ شد»