اخبار

دست های پنهان

تابناک |

فیلم های سینمایی تلویزیون در آخرین هفته تیرماه

فیلم های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «هویت»، «شجاعت»، «بازگشت قهرمان»، «دنیای خیالی دخترم»، «یک پرونده عاشقانه»، «چشمه گنجشک»، «مسابقه نهایی»، «شیدا» پنج شنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ تیرماه از شبکه های سیما روی آنتن می رود... به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی سیما، فیلم های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «هویت»، «شجاعت»، «بازگشت قهرمان»، «دنیای خیالی دخترم»، «یک پرونده عاشقانه»، «چشمه گنجشک»، «مسابقه نهایی»، «شیدا»، «یک شهر تقریبا بی نقص»، «همدست»، «کیمیا»، «مگ»، «دو مرد در شهر»، «هامون»، «جانگوی آزاد شده»، «کتاب جنگل»، «فوتبالیست ها»، «یورش»، «تاکسی پلیس»، «روزی که مرا دوست خواهی داشت»، «اردک اردک غاز»، «ویلی تاکسی نجات »، «ماداگاسکار ۲ و ۳» «دشمن پشت دروازه»، «روزهای زندگی»، «فیات سفید»، «آبروی از دست رفته آقای صادقی»، «ارثیه پدر بزرگ»، «بچه های آسمان»، «هویت پنهان ۱»، «مریم و میتیل»، «خشم»، «پسر کوچک کوهستان»، «محیا»، «ظاهر - زارا»، «رقصنده با گرگ»، «هویت پنهان ۲»، «شهر موش ها» و «بازی» پنج شنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ تیرماه از شبکه های سیما روی آنتن می رود

همراه با فیلم های سینمایی تلویزیون در آخرین هفته تیرماه
پانا |

همراه با فیلم های سینمایی تلویزیون در آخرین هفته تیرماه

تهران (پانا) - «هویت»، «جانگوی آزاد شده»، «شجاعت»، «بازگشت قهرمان» تعدادی از فیلم های سینمایی و تلویزیونی پایان هفته هستند... به گزارش روابط عمومی سیما، فیلم های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «هویت»، «شجاعت»، «بازگشت قهرمان»، «دنیای خیالی دخترم»، «یک پرونده عاشقانه»، «چشمه گنجشک»، «مسابقه نهایی»، «شیدا»، «یک شهر تقریبا بی نقص»، «همدست»، «کیمیا»، «مگ»، «دو مرد در شهر»، «هامون»، «جانگوی آزاد شده»، «کتاب جنگل»، «فوتبالیست ها»، «یورش»، «تاکسی پلیس»، «روزی که مرا دوست خواهی داشت»، «اردک اردک غاز»، «ویلی تاکسی نجات »، «ماداگاسکار ۲ و ۳» «دشمن پشت دروازه»، «روز های زندگی»، «فیات سفید»، «آبروی از دست رفته آقای صادقی»، «ارثیه پدر بزرگ»، «بچه های آسمان»، «هویت پنهان ۱»، «مریم و میتیل»، «خشم»، «پسر کوچک کوهستان»، «محیا»، «ظاهر - زارا»، «رقصنده با گرگ»، «هویت پنهان ۲»، «شهر موش ها» و «بازی» پنج شنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ تیرماه از شبکه های سیما روی آنتن می رود