اخباری برای «دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان» یافت نشد!