اخبار

دچار آسیب

فرنگی کار مازندرانی بزودی زیر تیغ جراحی می رود
سادس |

فرنگی کار مازندرانی بزودی زیر تیغ جراحی می رود

دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی درباره آخرین وضعیت امیرمحمد رضایی کشتی گیر فرنگی کار مازندرانی گفت: تمام کارهای درمانی این کشتی گیر مازندرانی توسط فدراسیون پزشکی ورزشی انجام و بزودی تحت عمل جراحی قرار می گیرد... دکتر تورج ملک محمدی در گفت وگو با سادس، درباره وضعیت درمانی امیرمحمد رضایی کشتی گیر فرنگی کار مازندرانی که در جریان تمرینات از ناحیه گردن دچار آسیب دیدگی شده بود، اظهار کرد: بعد از دستور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک به فدراسیون پزشکی ورزشی برای رسیدگی هر چه سریع تر به وضعیت درمانی این کشتی گیر فرنگی کار، فدراسیون در صحبتی که با دکتر سید علیرضا بصام پور، فوق تخصص جراحی ستون فقرات انجام داد قرار بر این شد که فدراسیون در ابتدا تجهیزات پزشکی لازم برای انجام عمل جراحی این کشتی گیر را خریداری کند و سپس در اولین فرصت عمل جراحی روی ستوان فقرات این کشتی گیر انجام شود

فرنگی کار مازندرانی بزودی زیر تیغ جراحی می رود
رتبه آنلاین |

فرنگی کار مازندرانی بزودی زیر تیغ جراحی می رود

دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی درباره آخرین وضعیت امیرمحمد رضایی کشتی گیر فرنگی کار مازندرانی گفت: تمام کارهای درمانی این کشتی گیر مازندرانی توسط فدراسیون پزشکی ورزشی انجام و بزودی تحت عمل جراحی قرار می گیرد... به گزارش رتبه آنلاین، دکتر تورج ملک محمدی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت درمانی امیرمحمد رضایی کشتی گیر فرنگی کار مازندرانی که در جریان تمرینات از ناحیه گردن دچار آسیب دیدگی شده بود، اظهار کرد: بعد از دستور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک به فدراسیون پزشکی ورزشی برای رسیدگی هر چه سریع تر به وضعیت درمانی این کشتی گیر فرنگی کار، فدراسیون در صحبتی که با دکتر سید علیرضا بصام پور، فوق تخصص جراحی ستون فقرات انجام داد قرار بر این شد که فدراسیون در ابتدا تجهیزات پزشکی لازم برای انجام عمل جراحی این کشتی گیر را خریداری کند و سپس در اولین فرصت عمل جراحی روی ستوان فقرات این کشتی گیر انجام شود