اخبار

دیده بان

حرمت نقش جهان و حیثیت ایران را حفظ کنید
توریسم آنلاین |

حرمت نقش جهان و حیثیت ایران را حفظ کنید

بیش از ۷۰ نفر از کارشناسان، فعالان فرهنگی و هنری، پژوهشگران اصفهانی و معماران و شهرسازان در نامه ای به مسئولان درخواست کردند تا «حییثیت فرهنگی ایران، حرمت تاریخی میدان نقش جهان و ظرفیت گردشگری بافت همجوار آن مورد توجه قرار گیرد... ایسنا: در این نامه خطاب به محمد اسلامی – وزیر راه و شهرسازی – و علی اصغر مونسان – معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – با موضوع ” تخریب حریم میدان نقش جهان برای احداث خیابان آقانجفی ” که امضای ۷۶ نفر از از کارشناسان، فعالان فرهنگی و هنری، پژوهشگران اصفهانی و معماران وشهرسازان از نهادهای «جمعیت دیده بان شهر و حقوق شهروندی اصفهان»، «بنیاد تاریخ، فرهنگ و تمدن آریا»، «موسسه فرهنگی هنری ایوان» و یک شرکت خصوصی مهندسان مشاور معمار و شهرساز پای آن ثبت شده، آمده است: «در شرایطی که ایران در معرض چالش های بین المللی قرار دارد، حراج آبروی فرهنگی کشور و تعرض به حریم اثر جهانی میدان نقش جهان، شایسته نیست

خبر خودرو |

حرمت نقش جهان و حیثیت ایران را حفظ کنید

بیش از ۷۰ نفر از کارشناسان، فعالان فرهنگی و هنری، پژوهشگران اصفهانی و معماران و شهرسازان در نامه ای به مسئولان درخواست کردند تا «حییثیت فرهنگی ایران، حرمت تاریخی میدان نقش جهان و ظرفیت گردشگری بافت همجوار آن مورد توجه قرار گیرد... به گزارش ایسنا، در این نامه خطاب به محمد اسلامی - وزیر راه و شهرسازی - و علی اصغر مونسان - معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - با موضوع " تخریب حریم میدان نقش جهان برای احداث خیابان آقانجفی " که امضای ۷۶ نفر از از کارشناسان، فعالان فرهنگی و هنری، پژوهشگران اصفهانی و معماران وشهرسازان از نهادهای «جمعیت دیده بان شهر و حقوق شهروندی اصفهان»، «بنیاد تاریخ، فرهنگ و تمدن آریا»، «موسسه فرهنگی هنری ایوان» و یک شرکت خصوصی مهندسان مشاور معمار و شهرساز پای آن ثبت شده، آمده است: «در شرایطی که ایران در معرض چالش های بین المللی قرار دارد، حراج آبروی فرهنگی کشور و تعرض به حریم اثر جهانی میدان نقش جهان، شایسته نیست