آخرین اخبار #رئیس_اتاق_بازرگانی_صنایع_و_معادن_کشاورزی_ایران