اخبار

رئیس مجلس شورای اسلامی

نباید از کلمه کوپن بترسیم/ هزینه آب، برق، گاز و تلفن منازل زیر 80 متر باید رایگان شود/ ایران در شرایط جنگ اقتصادی است، اما مسئولان شمایل جنگی ندارند
اعتماد آنلاین |

نباید از کلمه کوپن بترسیم/ هزینه آب، برق، گاز و تلفن منازل زیر 80 متر باید رایگان شود/ ایران در شرایط جنگ اقتصادی است، اما مسئولان شمایل جنگی ندارند

اعتمادآنلاین| الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به پرداخت یارانه های پنهان در اقتصاد کشور، بیان کرد: ایران در شرایط ویژه جنگ اقتصادی قرار دارد، اما مسئولان شمایل جنگی را پیدا نکرده اند، چراکه اگر چنین شرایطی را احساس و درک می کردند، تصمیمات شان در اقتصاد در این زمینه تنظیم می شد... الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ، در گفت وگویی که اردیبهشت ماه انجام شده، ضمن بیان اینکه باید از شرایط کنونی استفاده کرد و نحوه اتلاف منابع و مصرف گرایی را تغییر داد و ریشه های فساد در کشور را خشکاند، افزود: حتی اگر کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار نداشته باشد، باید نحوه مصرف خود را تغییر دهیم، اما اکنون که ایران در جنگ اقتصادی قرار دارد باید به مراتب اولی تر از گذشته مانع اتلاف منابع ملی شد، که اسم آن را نباید دونرخی کردن و افزایش قیمت بنزین گذاشت، بلکه اسم آن را مدیریت مصرف منابع می گذاریم