اخبار

رسانه های دیجیتال

طرح گفت وگوهای مسأله محور با موضوع «حکمرانی؛ فرهنگ و فضای مجازی»
خبرگزاری مهر |

طرح گفت وگوهای مسأله محور با موضوع «حکمرانی؛ فرهنگ و فضای مجازی»

به گزارش خبرگزاری مهر ، طرح گفت وگوهای اقتراحی ( درخواستن ) با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژوهشگاه فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی، مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و اندیشکده فضای مجازی مجمع تشخیص مصلحت نظام کلید خورد... محمدرضا بهمنی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با بیان اینکه چارچوب مفهومی این گفتگوها با رویکرد تمدنی تدوین شده است، گفت: امروز بیشتر از هر زمانی به یک نقشه راه نیاز داریم تا الگوی کلان حکمرانی دستگاه های فرهنگی در فضای مجازی شناسایی شود و همچنین شیوه و مکانیزم ارتباط دستگاه های حاکمیتی با یکدیگر تعریف روشنی پیدا کند