اخبار

رسیدن به اهداف

وزارت کشور |

تأکید وزیر کشور بر ایجاد انگیزه، امید، وحدت و انسجام از سوی رسانه ها در شرایط فعلی کشور/ رحمانی فضلی: اگر خبرنگاران کمک کنند تا مردم در انتخاب های خود مبتنی بر واقعیتها و حقایق تصمیم بگیرند، مهمترین تاثیر را در زندگی مردم گذاشته اند/ اگر می گوییم انتخابات امن و سالم داشتیم، رسانه ها موجب شده اند انتخابات خوبی داشته باشیم/ اگر مشارکت بالایی در انتخابات داریم، اگر امنیت انتخابات داریم، به دلیل کمک رسانه ها است/ در حادثه سیل بهار امسال، نمره رسانه ها از لحظه های اول تا الان، قابل قبول است

رحمانی فضلی: در شرایط فعلی کشور که فشارهای خارجی زیاد و مشکلات اقتصادی وجود دارد، رسانه ها باید انگیزه، امید، وحدت و انسجام ایجاد کنند و کشور را در راه رسیدن به اهداف منسجم کنند... به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در مراسم تجلیل از خبرنگاران پیشرو در اطلاع رسانی روند بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده، اجرای سیاست های ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور و فعالان خبری حوزه وزارت کشور ضمن اشاره به تنوع و تعدد و پیچیدگی کار رسانه ها در عصر حاضر که موجب چندین برابر شدن نقش رسانه ...