اخبار

زنگنه

خبرنما |

تجربیات زنگنه از نقشه های خرابکارانه دشمن قوی تر است/ اختلافات احزاب و گروه های داخلی پای آمریکا را به تحریم باز کرد/ اختلافات و سهم بندی ها باعث شدند، کشور این گونه اداره شود

«محمد غرضی»، وزیر نفت دولت میرحسین موسوی، درباره جلسه هم اندیشی اخیر با بیژن زنگنه ، وزیر نفت، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: استعداد نفت از همه استعدادهای سیستم اداری بهتر است چراکه ما بیش از صدسال در این زمینه تجربه داریم اولین چاه های نفت ایران در مسجدسلیمان فوران کرده و مردم ایران و بالاخص کارکنان نفت، آشنایی […]... «محمد غرضی»، وزیر نفت دولت میرحسین موسوی، درباره جلسه هم اندیشی اخیر با بیژن زنگنه ، وزیر نفت، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: استعداد نفت از همه استعدادهای سیستم اداری بهتر است چراکه ما بیش از صدسال در این زمینه تجربه داریم اولین چاه های نفت ایران در مسجدسلیمان فوران کرده و مردم ایران و بالاخص کارکنان نفت، آشنایی کامل با همه مسائل مربوط به نفت دارند و افراد معتبری هستند