اخبار

ساخت بیمارستان

خط اعتدال |

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در سفر به کرمان: افتتاح تعداد زیادی پروژه بهداشتی و درمانی در مناطق محروم کرمان /قول رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در کرمان در حال انجام و پیشرفت های خوبی حاصل شده است - خطِ اعتدال

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: امروز به دعوت دکتر حمزه عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و نماینده مردم شهرستان های کهنوج، منوجان، قلعه گنج، رودبار جنوب و فاریاب در مجلس به همراه وزیر بهداشت به جنوب استان کرمان سفر کردیم... دکتر علی نوبخت حقیقی در گفتگویی در خصوص سفرش به همراه وزیر بهداشت به استان کرمان گفت: در این سفر از بیمارستان امام علی(ع) رودان و مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان های جنوب استان کرمان بازدید کردیم همچنین در این سفر، عملیات ساخت بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی کهنوج به عنوان یکی از ارزشمندترین پروژه ها در زیرساخت های آینده حوزه سلامت این منطقه آغاز شد

مزایای اصلاح شیوه مدیریت در نظام سلامت / حذف تضاد منافع، رشد چشمگیر خدمات سلامت ، تسهیل در دسترسی مردم به پزشک، مدیریت بهتر سیستم و افزایش شاخص های سلامت
خانه پرستار |

مزایای اصلاح شیوه مدیریت در نظام سلامت / حذف تضاد منافع، رشد چشمگیر خدمات سلامت ، تسهیل در دسترسی مردم به پزشک، مدیریت بهتر سیستم و افزایش شاخص های سلامت

کارشناس حوزه سلامت: همانطور که در مستندات اعتباربخشی بیمارستان ها آمده و در کشورهای دیگر نیز بدان عمل می شود باید نسبت به انتصاب غیر پزشکان در مسند های مدیریتی حوزه سلامت و عدم مداخله پزشکان در حوزه های مدیریتی و بکارگیری آنها صرفا در حوزه طبابت و بالینی باعث جلب رضایت عمومی و ارتقاء سیستم بهداشت و درمان و بهره وری مفید از خدمات آنها در کشور شد... امین بلوچ زهی در گفتگو با خبرنگار خانه پرستار، با اشاره به این که کشور ما ایران هرچند بعد از انقلاب در حوزه سلامت رشد چشمگیری داشته است اما همچنان نسبت به کشورهای منطقه در حوزه سلامت در برخی زمینه ها بدلیل عدم مدیریت شایسته و وجود تضاد منافع در قعر جدول قرار دارد، گفت: با عنایات دولت تدبیر و امید و شخص وزیر سابق و فعلی بهداشت و درمان و تلاش های صورت گرفته، رشد تصاعدی در زیر ساخت های بهداشتی درمانی، ضریب دسترسی مردم به پزشک عمومی و متخصص نسبت به قبل، رشد شاخص های مختلف بهداشتی و توسعه تخصص های مختلف از نشانه های خوب و بارز در حوزه بهداشت و درمان هستند اما این محرومیت همچنان ادامه دارد و نیاز هست تا رسیدن به نُرم منطقه ای و استانداردها

مزایای اصلاح شیوه مدیریت در نظام سلامت / حذف تضاد منافع، رشد چشمگیر خدمات سلامت ، تسهیل در دسترسی مردم به پزشک، مدیریت بهتر سیستم و افزایش شاخص های سلامت
خانه پرستار |

مزایای اصلاح شیوه مدیریت در نظام سلامت / حذف تضاد منافع، رشد چشمگیر خدمات سلامت ، تسهیل در دسترسی مردم به پزشک، مدیریت بهتر سیستم و افزایش شاخص های سلامت

کارشناس حوزه سلامت: همانطور که در مستندات اعتباربخشی بیمارستان ها آمده و در کشورهای دیگر نیز بدان عمل می شود باید نسبت به انتصاب غیر پزشکان در مسند های مدیریتی حوزه سلامت و عدم مداخله پزشکان در حوزه های مدیریتی و بکارگیری آنها صرفا در حوزه طبابت و بالینی باعث جلب رضایت عمومی و ارتقاء سیستم بهداشت و درمان و بهره وری مفید از خدمات آنها در کشور شد... امین بلوچ زهی در گفتگو با خبرنگار خانه پرستار، با اشاره به این که کشور ما ایران هرچند بعد از انقلاب در حوزه سلامت رشد چشمگیری داشته است اما همچنان نسبت به کشورهای منطقه در حوزه سلامت در برخی زمینه ها بدلیل عدم مدیریت شایسته و وجود تضاد منافع در قعر جدول قرار دارد، گفت: با عنایات دولت تدبیر و امید و شخص وزیر سابق و فعلی بهداشت و درمان و تلاش های صورت گرفته، رشد تصاعدی در زیر ساخت های بهداشتی درمانی، ضریب دسترسی مردم به پزشک عمومی و متخصص نسبت به قبل، رشد شاخص های مختلف بهداشتی و توسعه تخصص های مختلف از نشانه های خوب و بارز در حوزه بهداشت و درمان هستند اما این محرومیت همچنان ادامه دارد و نیاز هست تا رسیدن به نُرم منطقه ای و استانداردها

مزایای اصلاح شیوه مدیریت در نظام سلامت / حذف تضاد منافع، رشد چشمگیر خدمات سلامت ، تسهیل در دسترسی مردم به پزشک، مدیریت بهتر سیستم و افزایش شاخص های سلامت
خانه پرستار |

مزایای اصلاح شیوه مدیریت در نظام سلامت / حذف تضاد منافع، رشد چشمگیر خدمات سلامت ، تسهیل در دسترسی مردم به پزشک، مدیریت بهتر سیستم و افزایش شاخص های سلامت

کارشناس حوزه سلامت: همانطور که در مستندات اعتباربخشی بیمارستان ها آمده و در کشورهای دیگر نیز بدان عمل می شود باید نسبت به انتصاب غیر پزشکان در مسند های مدیریتی حوزه سلامت و عدم مداخله پزشکان در حوزه های مدیریتی و بکارگیری آنها صرفا در حوزه طبابت و بالینی باعث جلب رضایت عمومی و ارتقاء سیستم بهداشت و درمان و بهره وری مفید از خدمات آنها در کشور شد... امین بلوچ زهی در گفتگو با خبرنگار خانه پرستار، با اشاره به این که کشور ما ایران هرچند بعد از انقلاب در حوزه سلامت رشد چشمگیری داشته است اما همچنان نسبت به کشورهای منطقه در حوزه سلامت در برخی زمینه ها بدلیل عدم مدیریت شایسته و وجود تضاد منافع در قعر جدول قرار دارد، گفت: با عنایات دولت تدبیر و امید و شخص وزیر سابق و فعلی بهداشت و درمان و تلاش های صورت گرفته، رشد تصاعدی در زیر ساخت های بهداشتی درمانی، ضریب دسترسی مردم به پزشک عمومی و متخصص نسبت به قبل، رشد شاخص های مختلف بهداشتی و توسعه تخصص های مختلف از نشانه های خوب و بارز در حوزه بهداشت و درمان هستند اما این محرومیت همچنان ادامه دارد و نیاز هست تا رسیدن به نُرم منطقه ای و استانداردها