اخبار

سازمان بورس اوراق بهادار

یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد
امتداد نیوز |

یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد

اصغر سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، اظهار داشت: در این جلسه لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی بررسی و به تصویب رسید... وی با اشاره به این مصوبه گفت: بر اساس این مصوبه، نهادها و دستگاه های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان قوه قضائیه مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر انجام دهند

یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد
خبرگزاری مهر |

یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد

اصغر سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، اظهار داشت: در این جلسه لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی بررسی و به تصویب رسید... وی با اشاره به این مصوبه گفت: بر اساس این مصوبه، نهادها و دستگاه های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان قوه قضائیه مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر انجام دهند