اخبار

سازمان جهانی گردشگری

نشست تخصصی استفاده از ظرفیت های سفارتخانه ها برای توسعه و ترویج گردشگری و صنایع دستی ایران
توریسم آنلاین |

نشست تخصصی استفاده از ظرفیت های سفارتخانه ها برای توسعه و ترویج گردشگری و صنایع دستی ایران

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور امروز در نشست تخصصی استفاده از ظرفیت های سفارتخانه ها برای توسعه و ترویج گردشگری و صنایع دستی ایران که در حاشیه یازدهمین نشست بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان برگزار شد با ایراد سخنانی تاکید کرد: «ایران دارای رتبه اول در ثبت جهانی شهرها و روستاها از منظر صنایع دستی است... میراث آریا: در دومین روز از برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان، نشست تخصصی استفاده از ظرفیتهای سفارتخانه ها با موضوع راهکارهای ورود صنایع دستی و توسعه گردشگری ایران در بازار های جهانی با حضور غلامرضا انصاری معاون اقتصادی وزارت امور خارجه ، پویا محمودیان معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور، فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان و جمعی از فعالان گردشگری ، هنرمندان صنایع دستی اصفهان و با حضور میهمانان خارجی شرکت کننده در نمایشگاه برگزار شد

نشست تخصصی استفاده از ظرفیت های سفارتخانه ها برای توسعه و ترویج گردشگری و صنایع دستی ایران
فصل تجارت |

نشست تخصصی استفاده از ظرفیت های سفارتخانه ها برای توسعه و ترویج گردشگری و صنایع دستی ایران

فصل تجارت - معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور چهارشنبه 29 خرداد در نشست تخصصی استفاده از ظرفیت های سفارتخانه ها برای توسعه و ترویج گردشگری و صنایع دستی ایران که در حاشیه یازدهمین نشست بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان برگزار شد با ایراد سخنانی تاکید کرد: «ایران دارای رتبه اول در ثبت جهانی شهرها و روستاها از منظر صنایع دستی است... به گزارش فصل تجارت به نقل از سازمان میراث فرهنگی، در دومین روز از برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان، نشست تخصصی استفاده از ظرفیتهای سفارتخانه ها با موضوع راهکارهای ورود صنایع دستی و توسعه گردشگری ایران در بازار های جهانی با حضور غلامرضا انصاری معاون اقتصادی وزارت امور خارجه ، پویا محمودیان معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور، فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان و جمعی از فعالان گردشگری ، هنرمندان صنایع دستی اصفهان و با حضور میهمانان خارجی شرکت کننده در نمایشگاه برگزار شد