اخبار

سازمان صنعت معدن

وزارت صمت تنها متولی سیاستگذاری ساخت داخل نیست/توجه به ساخت داخل منجر به افزایش اشتغال شده است
آرمان اقتصادی |

وزارت صمت تنها متولی سیاستگذاری ساخت داخل نیست/توجه به ساخت داخل منجر به افزایش اشتغال شده است

معاون امور صنایع اظهار امیدواری کرد عمق ساخت داخل منجر به توسعه بیش از پیش با نرخ بالاتر در حوزه صنعتی کشور باشد، ساخت داخل توان تولید را افزایش داده و منجر به افزایش اشتغال شده است... به گزارش آرمان اقتصادی ، فرشاد مقیمی امروز در بازدید از نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید در جمع خبرنگاران گفت: مرکز ساخت داخل به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به تایید سازمان امور استخدامی کشور شکل گرفت؛ آنچه در وزارت صمت تشکیل شده، وظیفه نظارت و راهبردی و سیاستگذاری مربوط به ساخت داخل را برعهده دارد و البته ساخت داخل تنها معطوف به وزارت صمت نیست، تولید بحث گسترده ای در مجموع دارد و دستگاه های متعدد متولی امر تولید در کشور از جمله وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت، ارتباطات، فرهنگ و ارشاد نکات متعدد و مسایل پیرامونی زیادی وجود دارد