اخبار

سالن اجتماعات

بنا نیوز |

کارشناسان باید قانون توزیع عادلانه آب را به خوبی بشناسند

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب با اشاره به اینکه کارشناسان باید قانون توزیع عادلانه آب را حفظ باشند و معنای آن را به صورت دقیق بدانند، گفت: همچنین لازم است که در جانمایی چاه های آب براساس نظر کارشناس و با احتساب مسائل فنی و نه اظهار نظر و سلیقه شخصی افراد درخواست کننده صورت بگیرد... به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، سید محمد علی مصطفوی در نشست تخصصی «اعضا کمیسیون های رسیدگی به امور پروانه، دبیران کمیسیون امور آب زیرزمینی و مدیران امور حفاظت» که در سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: وظایف و نکات کلیدی مهمی وجود دارد که باید در امور حفظ منابع آب زیرزمینی مورد توجه کارشناسان و اعضای کمیسیون ها قرار بگیرد به طور مثال در بخش ملی شدن آب باید ۴۱ میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی که به بخش کشاورزی سند داده شده به ۲۷ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند