اخبار

ستاد ساماندهی جوانان

وظایف معاونت جوانان به دنبال مصوبه اخیر مجلس چیست؟
اعتماد آنلاین |

وظایف معاونت جوانان به دنبال مصوبه اخیر مجلس چیست؟

اعتمادآنلاین|   محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 27 خرداد ماه به بررسی جزئیات لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان پرداختند،اظهارکرد: براین اساس ساماندهی امور جوانان با مشارکت دستگاه های مرتبط و پیگیری نظارت بر اجرای آن از جمله وظایف تعیین شده برای حوزه جوانان است... وی با بیان اینکه پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان از دیگر وظایف حوزه جوانان در نظر گرفته شده است، گفت: پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان بر اساس شاخص های مصوب مراجع ذی صلاح، حمایت از برنامه های پژوهشی مرتبط با امور جوانان و تعامل با مراکز آموزشی و پژوهشی کشور، صدور مجوز فعالیت تشکل های مردم نهاد جوانان و نظارت بر عملکرد آنان، صدور مجوز تأسیس و فعالیت خانه های جوانان و تعیین ضوابط، استانداردها و نظارت بر فعالیت آن ها از دیگر وظایف تصویب شده برای حوزه جوانان است

خط اعتدال |

استاندار گیلان: این که عده ای با فریاد کشیدن و هیاهو مدعی باشند تشخیص شان بالاتر از حاکمیت است کار درستی نیست/نگاه برابر باید در جامعه حاکم باشد - خطِ اعتدال

استاندار گیلان گفت: وقتی فردی مجوزهای لازم و تایید مراجع رسمی مرتبط را دارد دیگر نمی توانیم حقوق دیگران و قانون اساسی را نقض کنیم و اصل را بر تشخیص خود بگذاریم،این شیوه قضاوت و تشخیص فردی، هرج و مرج در جامعه را به دنبال دارد که به هیچ وجه اجازه بروز تنش در فضای سیاسی استان را نمی دهیم و با کسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی استان را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد...  دکتر مصطفی سالاری عصر امروز در جلسه مشترک ستاد ساماندهی جوانان و کمیته ورزش همگانی استان با اشاره به طرح های پیشنهادی اداره کل ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان ، خاطر نشان کرد: باید برنامه ها به گونه ای هدایت شود که مسئولیت و مرکزیت پاسخگویی با یک سازمان باشد و از حرکت جزیره ای پرهیز شود

استاندار: هیچ فرد و گروهی فراتر از قانون نیست/ با کسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی گیلان را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد
هاتف نیوز |

استاندار: هیچ فرد و گروهی فراتر از قانون نیست/ با کسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی گیلان را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد

هاتف خبر – استاندار گیلان گفت: وقتی فردی مجوزهای لازم و تایید مراجع رسمی مرتبط را دارد دیگر نمی توانیم حقوق دیگران و قانون اساسی را نقض کنیم و اصل را بر تشخیص خود بگذاریم، این شیوه ی قضاوت و تشخیص فردی، هرج و مرج در جامعه را به دنبال دارد که به همین دلیل به هیچوجه اجازه ی بروز تنش در فضای سیاسی استان را نمی دهیم و با کسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی استان را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد... به گزارش «هاتف خبر» از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان، دکتر مصطفی سالاری در نشست مشترک ستاد ساماندهی جوانان و کمیته ی ورزش همگانی استان گیلان با اشاره به طرحهای پیشنهادی اداره ی کل ورزش و جوانان استان در زمینه ی اشتغال جوانان خاطر نشان کرد: باید برنامه ها به گونه یی هدایت شود که مسوولیت و مرکزیت پاسخگویی با یک سازمان باشد و از حرکت جزیره یی پرهیز شود

هیچ فرد و گروهی فراتر از قانون نیست/ با کسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی استان را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد
مهر گیلان |

هیچ فرد و گروهی فراتر از قانون نیست/ با کسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی استان را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد

استاندار گیلان گفت: وقتی فردی مجوزهای لازم و تایید مراجع رسمی مرتبط را دارد دیگر نمی توانیم حقوق دیگران و قانون اساسی را نقض کنیم و اصل را بر تشخیص خود بگذاریم،این شیوه قضاوت و تشخیص فردی، هرج و مرج در جامعه را به دنبال دارد که به هیچ وجه اجازه بروز تنش در فضای سیاسی استان را نمی دهیم و با کسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی استان را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد... به گزارش مهر گیلان ؛ دکتر مصطفی سالاری عصر امروز در جلسه مشترک ستاد ساماندهی جوانان و کمیته ورزش همگانی استان با اشاره به طرح های پیشنهادی اداره کل ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان ، خاطر نشان کرد: باید برنامه ها به گونه ای هدایت شود که مسئولیت و مرکزیت پاسخگویی با یک سازمان باشد و از حرکت جزیره ای پرهیز شود

هیچ فرد و گروهی فراتر از قانون نیست/ با کسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی استان را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد
حرف تازه |

هیچ فرد و گروهی فراتر از قانون نیست/ با کسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی استان را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد

استاندار گیلان گفت: وقتی فردی مجوزهای لازم و تایید مراجع رسمی مرتبط را دارد دیگر نمی توانیم حقوق دیگران و قانون اساسی را نقض کنیم و اصل را بر تشخیص خود بگذاریم،این شیوه قضاوت و تشخیص فردی، هرج و مرج در جامعه را به دنبال دارد که به هیچ وجه اجازه بروز تنش در فضای سیاسی استان را نمی دهیم و با کسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی استان را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد... حرف تازه –  مصطفی سالاری عصر دیروز در جلسه مشترک ستاد ساماندهی جوانان و کمیته ورزش همگانی استان با اشاره به طرح های پیشنهادی اداره کل ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان ، خاطر نشان کرد: باید برنامه ها به گونه ای هدایت شود که مسئولیت و مرکزیت پاسخگویی با یک سازمان باشد و از حرکت جزیره ای پرهیز شود

استاندار گیلان در جلسه ستاد ساماندهی جوانان استان مطرح کرد: هیچ فرد و گروهی فراتر از قانون نیست/ با کسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی استان را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد/ در حوزه ورزش همگانی بدون تشریفات زائد اقدام کنیم
تدبیر شرق |

استاندار گیلان در جلسه ستاد ساماندهی جوانان استان مطرح کرد: هیچ فرد و گروهی فراتر از قانون نیست/ با کسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی استان را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد/ در حوزه ورزش همگانی بدون تشریفات زائد اقدام کنیم

استاندار گیلان گفت: وقتی فردی مجوزهای لازم و تایید مراجع رسمی مرتبط را دارد دیگر نمی توانیم حقوق دیگران و قانون اساسی را نقض کنیم و اصل را بر تشخیص خود بگذاریم،این شیوه قضاوت و تشخیص فردی، هرج و مرج در جامعه را به دنبال دارد که به هیچ وجه اجازه بروز تنش در فضای سیاسی استان را نمی دهیم و با کسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی استان را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد... به گزارش تدبیر شرق ؛ دکتر مصطفی سالاری عصر امروز در جلسه مشترک ستاد ساماندهی جوانان و کمیته ورزش همگانی استان با اشاره به طرح های پیشنهادی اداره کل ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان ، خاطر نشان کرد: باید برنامه ها به گونه ای هدایت شود که مسئولیت و مرکزیت پاسخگویی با یک سازمان باشد و از حرکت جزیره ای پرهیز شود

هیچ فرد و گروهی فراتر از قانون نیست/ با کسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی استان را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد/ در حوزه ورزش همگانی بدون تشریفات زائد اقدام کنیم
گیلان آنلاین |

هیچ فرد و گروهی فراتر از قانون نیست/ با کسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی استان را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد/ در حوزه ورزش همگانی بدون تشریفات زائد اقدام کنیم

نسیم گیلان - استاندار گیلان گفت: وقتی فردی مجوزهای لازم و تایید مراجع رسمی مرتبط را دارد دیگر نمی توانیم حقوق دیگران و قانون اساسی را نقض کنیم و اصل را بر تشخیص خود بگذاریم،این شیوه قضاوت و تشخیص فردی، هرج و مرج در جامعه را به دنبال دارد که به هیچ وجه اجازه بروز تنش در فضای سیاسی استان را نمی دهیم و با کسانی که با اعمال خلاف قانون قصد ناآرام کردن فضای سیاسی استان را دارند طبق قانون رفتار خواهیم کرد... به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان ؛ دکتر مصطفی سالاری عصر امروز در جلسه مشترک ستاد ساماندهی جوانان و کمیته ورزش همگانی استان با اشاره به طرح های پیشنهادی اداره کل ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان ، خاطر نشان کرد: باید برنامه ها به گونه ای هدایت شود که مسئولیت و مرکزیت پاسخگویی با یک سازمان باشد و از حرکت جزیره ای پرهیز شود