اخبار

سفیر صلح

برنا نیوز |

حضور نظامی آمریکا در افغانستان هیچ سودی ندارد/ مرزهای دو کشور باید از امنیت بیشتری برخوردار باشد/ لیوال: ملت و دولت افغانستان قدردان میزبانی خوب ملت بزرگ ایران هستند

رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان از اشتراکات تاریخی و فرهنگی بی شماری برخوردار بوده و در طول قرن ها در کنار هم زندگی کرده اند، اظهار داشت: تهران از حاکمیت ملی و اتحاد و یکپارچگی افغانستان حمایت می کند و برای کمک به ایجاد امنیت پایدار، استحکام صلح و انسجام ملی در این کشور همواره آمادگی دارد... به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا ، «حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی»، رئیس جمهور، روز یکشنبه پس از دریافت استوارنامه «عبدالغفور لیوال» سفیر جدید جمهوری اسلامی افغانستان، گفت: از نظر جمهوری اسلامی ایران حضور نیروهای بیگانه در هر یک از کشورهای منطقه، مشکل آفرین است و مطمئن هستیم حضور نظامی آمریکا در افغانستان نیز هیچ سودی برای امنیت ...

ریاست جمهوری |

ایران از حاکمیت ملی و اتحاد و یکپارچگی افغانستان حمایت می کند/آمادگی ایران برای کمک به ایجاد امنیت پایدار، استحکام صلح و انسجام ملی در افغانستان / هیچ گونه صلحی بدون حضور مردم و نمایندگان قانونی ملت افغانستان پایدار نخواهد بود

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه پس از دریافت استوارنامه «عبدالغفور لیوال» سفیر جدید جمهوری اسلامی افغانستان، گفت: از نظر جمهوری اسلامی ایران حضور نیروهای بیگانه در هر یک از کشورهای منطقه، مشکل آفرین است و مطمئن هستیم حضور نظامی آمریکا در افغانستان نیز هیچ سودی برای امنیت این کشور و مردم افغانستان نداشته و ندارد، بلکه آنها ... ... رئیس جمهور با اشاره به آمادگی تهران برای استحکام صلح وامنیت پایدار در افغانستان گفت: وجود امنیت پایدار علاوه بر تشویق مهاجرین افغانستانی به بازگشت به وطن خودشان باعث افزایش روابط تجاری و سرمایه گذاری دو کشور است و امیدواریم روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تهران و کابل بیش از پیش توسعه یافته و مرزهای دو کشور از امنیت بیشتری برخوردار باشد