اخبار

سلیمانی

دوازدهمین دور گفت و گوی اسلام و مسیحیت ارتدکس روسیه برگزارمی شود
خبرگزاری مهر |

دوازدهمین دور گفت و گوی اسلام و مسیحیت ارتدکس روسیه برگزارمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام محمد مهدی تسخیری رئیس مرکز گفت و گوی ادیان و فرهنگ ها ی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پس از دیدار با متروپلیت ایلاریون رئیس اداره روابط خارجی کلیسای ارتدکس که در محل اداره روابط خارجی کلیسای روسیه برگزار شد ، گفت: دوازدهمین دوره گفت و گوی اسلام و مسیحیت ارتدکس روسیه، در بهار سال آینده برگزارمی گردد... دراین دیدار که محمد مهدی تسخیری رئیس مرکز گفت و گوی ادیان و فرهنگ های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و قهرمان سلیمانی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه و از جانب کلیسای ارتدکس متروپلیت ایلاریون رئیس اداره روابط خارجی کلیسای ارتدکس و آرشیماندریت فیلورت معاون رئیس اداره روابط خارجی کلیسا و کشیش دیمیتری سافانف دبیر همکاریهای بین ادیان روابط خارجی کلیسا حضور داشتند ،تسخیری در سخنانی گفت: تجربه گفت و گو با کلیسای ارتدکس را بسیار مثبت ارزیابی می کنیم و معتقدیم که می تواند الگویی موفق برای حوزه های مختلف گفت و گویی باشد