اخبار

سیاسی و اقتصادی

جامع نیوز |

رسانه ها می توانند بیمه را بیمه کنند

جامع خبر(جامع نیوز): مدیر روابط عمومی بیمه تجارت نو اظهارداشت: صنعت بیمه کشور زمانی مسیر توسعه را در پیش خواهد گرفت که رسانه ها با جریان سازی و نقدهای منصفانه ضعف های این صنعت را به گوش مسئولان برسانند تا با اصلاح ساختار رضایت مردم از خدمات این صنعت مهم به خوبی جلب شود... به گزارش جامع خبر درجریان دیدارخبرنگار بانک مردم با محمد بیانی مدیر روابط عمومی بیمه تجارت نو؛ وی رسانه ها را پل ارتباطی مستحکم بین مردم ومسئولان عنوان کرده وافزود: از آنجایی که معرفی خدمات و عملکرد هربنگاه اقتصادی ، نهاد و یا سازمان اجرایی برای اطلاع رسانی توسط رسانه ها انجام و درمقابل مطالبات مردمی در قالب انتقادات، پیشنهادات وغیره ازمسئولان و مدیران اجرایی و همچنین سنجش رضایتمندی ازسطح خدمات به همراه شفاف سازی عملکرد از کانال رسانه ها صورت می گیرد، بنابراین نقش رسانه ها درتوسعه کشوربا اطلاع رسانی دقیق و صحیح بسیار حایزاهمیت است