اخبار

سید ابراهیم رئیسی

تابناک |

عقب نشینی حجاریان از ایده «حضور مشروط» و «تحریم انتخابات»!/ توصیه به خاتمی درباره تصمیم گیری درست برای انتخابات مجلس/ اصلاح طلبان رئیسی مثل «ناطق نوری» برای فراکسیون شان می خواهند!/ فراکسیون امید با لیدری عارف فقط هزینه ساز بود

او در این سخنان خود به طور واضح رئیس فراکسیون امید را خطاب قرار می دهد و با بیان انتقادات خود نسبت به عملکرد او و فراکسیون اصلاح طلب مجلس دهم خواستار آن می شود که سطح رئیس فراکسیون اصلاح طلب مجلس یازدهم از چهره ای مثل عارف بالاتر برود و فردی در طراز حجت الاسلام «علی اکبر ناطق نوری» که قدرت راهبری او در برهه هایی از مجلس در فراکسیون اصولگرایان ... ... «سعید حجاریان» تئوریسین جریان اصلاحات در تازه ترین اظهارنظر انتخاباتی کمی از ایده قبلی اش درباره مشروط کردن انتخابات و تحریم این عرصه در صورت عدم تحقق خواسته های اصلاح طلبان عقب نشینی کرده، اما تاکیدی دوباره در ارتباط با این مساله داشته و خواستار «عبور مقطعی جریان اصلاحات از انتخابات در صورت عدم تحقق خواسته های شان شده و در عین حال ...